Phát triển chiều cao tối đa

Phát triển chiều cao tối đa, tăng cường thể lực thông qua các bài tập được kiểm định chặt chẽ và sự hướng dẫn bài bản, nhiệt tình của các Thầy Cô