Lớp vận động tăng cường thể lực, phát triển chiều cao

Thời gian học:Thứ 2-3-4-5-6-7-CN

Khai giảng:Thứ 2 hàng tuần