Lịch học

 

Khóa học Thời gian học Ngày học Học phí
Lớp vận động tăng cường thể lực, phát triển chiều cao T2 đến T6: 17h30 – 19h00

Thứ 7, CN: 17h00 đến 18h30

Từ thứ 2 đến CN hàng tuần

( Học viên được lựa chọn 2-3 buổi tham gia)

800.000/ 1 tháng

1.400.000/ 2 tháng

1.800.000/ 3 tháng

Lớp vận động giảm cân, chống béo phì 17h00 – 18h30 T2 – T4 – T6 1.200.000/ 1 tháng

2.200.000/ 2 tháng

3.000.000/ 3 tháng

Lớp Bóng rổ 7h30 – 9h00 Chủ nhật 100.000/ Buổi
Lớp Bóng đá 7h30 – 9h00 Chủ nhật 100.000/ Buổi

 

Katniss and peeta from hunger you could try these out games by suzanne collins I remember everything about you.